Khởi nguyên và truyền bá của Phật Giáo

no image (Giới Thiệu: Đức Đạt Lai Lạt Ma là nhà lãnh đạo tinh thần của người dân Tây Tạng, là người đã nhận giải Nobel Hòa Bình năm 1989, và là ngườ...

Lịch sử kết tập Kinh Luật (5&6)

no image LỊCH SỬ KẾT TẬP PHÁP TẠNG LẦN THỨ V Sau lần kết tập pháp tạng thứ tư đúng 2015 năm thì đến lần kết tập pháp tạng thứ 5. Theo sự ghi...

Lịch sử kết tập Kinh Luật (4)

no image LẦN THỨ TƯ  I- Thuyết thứ nhất Sau Phật Niết bàn khoảng 400 năm, tại nước Kiền Đà La (Gandhàra) có vua Ca Nị Sắc Ca (Kanishca) ...

Lịch sử kết tập Kinh Luật (3)

no image LẦN THỨ BA  Sau Phật Niết bàn 100 năm thì Đại hội kết tập Pháp Tạng lần thứ hai diễn ra, và sau lần kết tập lần thứ 2 đúng 118 năm lại ...

Lịch sử kết tập Kinh Luật (2)

no image LẦN THỨ HAI  Sau khi Phật Niết bàn độ 100 năm, các Tỳ kheo Bạt Kỳ ở Tỳ Xá Ly đề ra 10 điều phi pháp như sau: 1/ Tỳ kheo ăn muối gừn...

Google Suy nghiệm Phật học

Bài đăng mới nhất