Đạo đức Phật giáo từ điểm nhìn giới không sát sanh

no image Vấn đề đạo đức được xem như là đồng nhất giữa các bộ phái Phật giáo, dù là trước đây, trong thời kỳ Phật giáo chia làm nhiều bộ phái khoả...

Cái Đẹp Theo Tinh Thần Phật Học

no image Đẹp – tiếng gọi muôn thuở của con người, Đẹp là gì? Làm thế nào để kiến tạo một cuộc sống Đẹp? Có thể nói, không hướng đến cái Đẹp nhân l...

Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại (tiếp theo và hết)

no image CHƯƠNG V  NGUYÊN LÝ TÂM LÝ HỌC PHẬTGIÁO VÀ BỆNH LÝ XÃ HỘI ĐƯƠNG TIỀN  SỰ CẢI QUAN CỦA TÂM LÝ TRỊ LIỆU  Rollo May thảo luận đến ...

Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại (4)

no image CHƯƠNG IV  TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO  VÀ TÂM LÝ HỌC TRỊ LIỆU TÂY PHƯƠNG LỜI NÓI ĐẦU  Thời xưa, đối với những người có hành vi ...

Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại (3)

no image CHƯƠNG III  NHÂN CÁCH TÂM LÝ HỌC  NGHIÊN CỨU VỀ NHÂN CÁCH TÂM LÝ HỌC VÀ NHÂN CÁCH PHẬT GIÁO  Đứng trên phương diện tâm lý học...

Google Suy nghiệm Phật học

Bài đăng mới nhất