Đạo đức Phật giáo từ điểm nhìn giới không sát sanh

no image Vấn đề đạo đức được xem như là đồng nhất giữa các bộ phái Phật giáo, dù là trước đây, trong thời kỳ Phật giáo chia làm nhiều bộ phái khoả...

Đạo Đức Học của Giải Thoát

no image Đạo đức học là một bộ phận của triết học nhằm dựa vào lý trí mà thiết lập một sự phân biệt giữa thiện và ác, giữa điều được làm và điều b...

Đạo đức Phật giáo (Thích Phước Đạt)

no image Không phải ngẫu nhiên ngày nay Phật giáo được nhân loại tôn vinh là một trong những tôn giáo có một triết lý sống nhân văn và thiết thực ...

Google Suy nghiệm Phật học

Bài đăng mới nhất