Nhân sinh quan Phật giáo

no image A.- MỞ ĐỀ Đã là người không ai không băn khoăn tự hỏi mình do đâu mà có? Sự hiện diện của mình trên cõi đời này như thế nào? Hoàn cản...

Nhân sinh quan Phật giáo (Chu Sở)

no image 1) Thuyết luân hồi là gì? Trong vũ trụ có vô vàn “sự thực” mà không thể đưa ra những chứng cớ để chứng minh, nhưng chúng ta không n...

Google Suy nghiệm Phật học

Bài đăng mới nhất