Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phần I: Từ Đản sanh đến Thành đạo A. MỞ ĐỀ ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA LÀ MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG Bắt nguồn một tôn giáo nào, vị giáo ...

Lịch sử Ðức Phật Thích Ca

no image 1. Thái tử Tất Ðạt Ða ra đời Vào ngày rằm tháng 4, năm 623 trước công nguyên tại vườn Lumbini (Lâm Tỳ Ni) gần thành Kapilavastu (Ca T...

Google Suy nghiệm Phật học

Bài đăng mới nhất