Cuộc Sống và Những Giáo Lý Căn Bản của Phật Giáo

no image Ðề cập đến tôn giáo, con người thường nghĩ đến vấn đề tín ngưỡng, hai thuật ngữ này thường đi đôi với nhau. Tuy nhiên không phải Tôn gi...

Đạo Phật Là Triết Học hay Là Một Tôn Giáo?

no image Đạo Phật là gì? Là một triết học, một khoa học, một luân lý, hay là một tôn giáo? Cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người thắc mắc về vấn...

Google Suy nghiệm Phật học

Bài đăng mới nhất