Nhận thức luận Phật giáo (Hồng Dương)

no image Nhận thức và hành động Nói đến nhận thức thời phải nói đến hành động, ngôn ngữ, và lý luận. Ðiều này được thấy rõ trong Tứ Diệu đế...

Giới thiệu khái quát về Nhân minh học Phật giáo

no image Trong bài giảng nhập môn này, tôi dùng hai khái niệm "Nhân minh học" và "logic học" như là đồng nghĩa, với dụng ý đ...

Google Suy nghiệm Phật học

Bài đăng mới nhất