Hình ảnh người chèo đò đi vào lịch sử

no image Lịch sử đã chứng minh cho chúng ta thấy có không ít những vị Thiền sư Việt Nam đã thể hiện trọn vẹn tinh thần vì dân vì nước. Các Thiền s...

Hai bài kinh Bát Nhã

no image Tuần vừa qua, một cuốn phim Đại Hàn ra mắt khán giả Paris, được khen ngợi. Báo Mỹ cũng khen. Tên của phim là : Xuân Hạ Thu Đông ... rồi X...

Thanh sắc thi ca

Thanh sắc thi ca Cám ơn ông hàng xóm  Ngừng mở máy thu thanh Võng đưa thềm mận chín Nghe sẻ gọi bình minh. (Mộng Ngân Sơn) Niềm vui đơn sơ c...

Google Suy nghiệm Phật học

Bài đăng mới nhất