Phật giáo và mục tiêu giáo dục công bằng xã hội trong kinh điển nguyên thủy

Phật giáo và mục tiêu giáo dục công bằng xã hội trong kinh điển nguyên thủy Chính vai trò của đức Phật trong sự hình thành nền giáo dục Phật giáo và sự giáo dục của đó đã góp phần xây dựng xã hội công bằng trên ph...

Sự nghi ngờ cần thiết

no image Có lẽ nền giáo dục Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo của người phương Tây đã khiến nhiều người có khuynh hướng xem sự nghi ngờ là một gì ...

Sự đóng góp của Đạo Phật cho nền Giáo Dục

no image Thật sự rất ít người biết đến sự đóng góp của phật giáo cho nền giáo dục. Ngay cả trong các quốc gia phật giáo, nơi mà truyền thống giáo dụ...

Google Suy nghiệm Phật học

Bài đăng mới nhất