Phật Giáo có thể cứu vãn quả địa cầu?

no image “Nếu chúng ta cứ tiếp tục hành hạ quả đất cách nầy, chắc chắn nền văn minh của chúng ta sẽ bị hủy diệt. Cuộc quay đầu nầy đòi hỏi sự giác...

Phật Giáo – Sinh Thái Học và Đạo Đức Toàn Cầu

no image NHẬP ĐỀ Các quốc gia dân tộc trên thế giới đang chuẩn bị bước vào thế kỷ 21 trong một thời kỳ nhân loại đang đi tìm những mối tương q...

Trách nhiệm chung về việc bảo vệ môi trường trong hành tinh của chúng ta

no image (Bài nói chuyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Phật Giáo Tây Tạng tại Hội Nghị Thượng đỉnh về việc bảo vệ môi trường và phát triển, do...

Google Suy nghiệm Phật học

Bài đăng mới nhất