Đạo Phật và dòng sử Việt (6)

no image CUỘC VẬN ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM  CHỐNG CHÍNH THỂ ĐỘC TÀI GIA ĐÌNH TRỊ NGÔ ĐÌNH DIỆM, 1963 Dưới đây là những tài liệu lịch sử...

Đạo Phật và dòng sử Việt (5)

no image ĐẠO PHẬT TỪ THẾ KỶ XVII ĐẾN HẬU BÁN THẾ KỶ XX Đạo Phật đời nhà Trần, về phía xuất gia có đức vua Điều ngự Giác Hoàng, tôn giả Pháp ...

Đạo Phật và dòng sử Việt (4)

no image ĐẠO PHẬT THỜI KỲ  TỰ CHỦ NHÀ ĐINH (968-980)  VÀ TIỀN LÊ (981-1009)  Vạn thắng vương Đinh Bộ Lĩnh sau khi đã dẹp xong loạn thập nhị ...

Đạo Phật và dòng sử Việt (3)

no image CUỘC CHỐNG QUÂN XÂM LĂNG  NHÀ NAM HÁN CỦA NGÔ QUYỀN  (939 - 967)  Ngô Quyền1 người ở Đường Lâm (cùng quê với Phùng Hưng), một d...

Đạo Phật và dòng sử Việt (2)

no image CÔNG CUỘC DỰNG NƯỚC  ĐỜI TIỀN VÀ HẬU LÝ NAM ĐẾ  (TL. 542-603) Dươi sự lãnh đạo của LÝ BÔN (cũng gọi là Lý Bí), một cuộc khởi ng...

Google Suy nghiệm Phật học

Bài đăng mới nhất